รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-11-18

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คืนแด่พระเจ้า
ปฐมกาล 14:17-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า