ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2018-10-28

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : รับใช้คนเล็กน้อยเท่ากับรับใช้พระเยซู
มัทธิว 25:34-40
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า