รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-10-28

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : รับใช้คนเล็กน้อยเท่ากับรับใช้พระเยซู
มัทธิว 25:34-40
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า