รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-10-21

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : Sympathy vs Empathy
ลูกา 10:25-37
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า