รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-10-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รับใช้คนไม่น่ารัก
โยนาห์ 3:1-10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า