รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-09-02

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ใส่ใจ
ยากอบ 1:19-27
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า