รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-07-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ถอดบทเรียนจากเพลงแกะหายตัวนั้น
ลูกา (15:1-7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า