รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-06-03

ศจ.ยืนยง ยัง หัวข้อ : เราควรจะแบ่งปันอะไรบ้าง
ยอห์น 17:1-8
โดย ศจ.ยืนยง ยัง

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า