ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-23

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ทำให้ที่มีความทุกข์เป็นที่สรรเสริญพระเจ้า
กิจการ 16:25-34
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน