รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-23

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ทำให้ที่มีความทุกข์เป็นที่สรรเสริญพระเจ้า
กิจการ 16:25-34
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน