รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-09

ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา หัวข้อ : ดำเนินตามรอยพระบาท
1 เปโตร 2:18-25
โดย ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา