ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-09

ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา หัวข้อ : ดำเนินตามรอยพระบาท
1 เปโตร 2:18-25
โดย ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา