รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-07-02

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตแห่งการสรรเสริญ
สดุดี 150
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์