ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-06-11

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : ตัววัดที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนที่เกิดผล
กาลาเทีย 5:22-23
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน