ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-06-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการฯ 2:1-4, 12-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์