รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-05-21

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : จงกำจัดความบาป
1 โครินธ์ 5:1-13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์