ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-05-14

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : การศึกษาคือการเปลี่ยน
โคโลสี 1:9-14
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์