รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-05-14

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : การศึกษาคือการเปลี่ยน
โคโลสี 1:9-14
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์