รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-05-07

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : แผ่นดินพระเจ้าเป็นเรื่องฤทธิ์เดช
1 โครินธ์ 4:10-21
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์