รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-30

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : สนทนาธรรมสู่ความสัมพันธ์
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-8
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย