รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-23

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : เส้นทางแห่งความหวัง
ลูกา 24:13-15
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง