รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-16

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ชัยชนะตลอดกาล
1 โครินธ์ 15:51-52
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์