รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-09

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความขัดแย้งในวันอาทิตย์ทางตาล
ลูกา 19:28-44
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์