รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-04-02

ศจ.ชาติชาย จารุวาที หัวข้อ : บทเรียนล้ำค่าจากโรงเรียนอนุบาล
โรม 8:28-39
โดย ศจ.ชาติชาย จารุวาที