รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2019 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-03-26

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : The Lord Was With Him
สดุดี 16:7-8
โดย อ.วาระ มีชูธน