รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2019 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-05

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ฤทธิ์เดชของพระเจ้า
1 โครินธ์ 2:1-5
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์