รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-01-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
เศฟันยาห์ 3:20
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน