นำคนสู่พระคริสต์มีชีวิตที่เกิดผล || Care For All

ธันวาคม 2015 : เดือนแห่งการประกาศการเสด็จมา

เทศนา ภาคบ่าย 2013-03-03

ศจ.ประสาทพงศ์ ปั้นสวย หัวข้อ : การเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า
โรม 12:1-2

โดย ศจ.ประสาทพงศ์  ปั้นสวย