ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-18

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : พร้อมรับใช้
มัทธิว 4:18-22
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย