ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-11

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขวานที่เป็นขวาน
2 พงษ์กษัตริย์ 6:1-7
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย