ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-09-20

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : เชื่อและทำตาม
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย