ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-03-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ศจ.สันติ แดงเรือน
ลูกา 15:17-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย