ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-03-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ตายแล้ว แต่กลับเป็นอีก
ลูกา 15:17-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย