ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-03-01

อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ หัวข้อ : คำอธิษฐานที่นำเข้าถึงธรรม
สดุดี 119:94
โดย อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย