ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-02-23

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : รักที่กล้าแตกต่าง
กิจการฯ 3:1-10
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย