ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-01-05

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ไปต่อได้เพราะความรักมั่นคงของพระเจ้า
บทเพลงคร่ำครวญ 3:19-30
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย