ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กุมภาพันธ์ 2020 : เดือนแห่งความรักเพื่อนมนุษย์

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-08-25

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : ความใฝ่ฝันของนางสะโลเม
มัทธิว 20:20-28
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย