รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-08-11

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เมื่อต้องเผชิญ
1 ซามูเอล 1:1-18
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย