รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-08-04

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เรียนรู้จากเดโบราห์
ผู้วินิจฉัย 4:4-14
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย