รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-07-14

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ตัดพ้อต่อว่าพระเจ้า
สดุดี 22:1
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย