รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-23

คศ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : สงครามฝ่ายวิญญาณ
เอเฟซัส 6:10-20
โดย คศ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย