รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-06-09

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : การรับใช้พระเจ้า คือหน้าที่หรือใจรัก
มาระโก 12:30
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย