รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-19

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : พื้นที่แห่งจินตนาการ
โยชูวา 24:15
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย