รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-12

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : แม้ให้หมดก็ไม่อด
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย