รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-05-05

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จะเป็นอย่างชาวสะมาเรียใจดี ได้อย่างไร
ลูกา 10:25-37
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย