รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-04-28

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : บุตรน้อยหลงหาย
ลูกา 15:11-32
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย