รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-04-21

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : รากฐานแห่งความเชื่อ
ลูกา 24:1-12, 1 โครินธ์ 15:14-15
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย