รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-04-14

น.ศ.ทวีพร ภูนิโรจน์ หัวข้อ : ครอบครัวแห่งการรับใช้
กิจการฯ 8:10-13
โดย น.ศ.ทวีพร ภูนิโรจน์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย