รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-04-07

น.ศ.ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน หัวข้อ : ก้ม มอง เงย
กันดารวิถี 21:4-9, ยอห์น 3:14-16
โดย น.ศ.ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย