รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-03-31

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : การเผชิญการทดลองและความไว้วางใจ
มัทธิว 4:1-11
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย