รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-03-17

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตตามสั่ง
ลูกา 6:27-38
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย