ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-03-10

อ.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : คุณกำลังเป็นคริสเตียนประเภทไหน
วิวรณ์ 3:15-21
โดย อ.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย