ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-03-03

อ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : 3 อ. ที่พระเจ้าพอพระทัย
มัทธิว 6:5-18/สดุดี 37:23-24
โดย อ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย