รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-02-17

คศ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : บอกรัก...พระเยซู
ยอห์น 13:33-35
โดย คศ.พรเพ็ญ สุปินะ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย