รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2019 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-02-10

อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : การติดตามพระเจ้า
ลูกา 5:1-11
โดย อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย